Image
Přidejte se do naší Rodiny  Česká republika na 1. místě! 
Přidáním do Rodiny podpoříte myšlenku spojování lidí. Ukážeme všem, že nám, kterým záleží na České republice, je dohromady moc. 

V jednotě je síla! 

Napište nám, odkud jste, ať Vás můžeme zobrazit v mapě a propojit s podobně smýšlejícími lidmi.

Společně dokážeme cokoliv!

Plán Česká republika na 1.místě!

Image

Plyn

Česká republika potřebuje zajistit přímé smlouvy s dodavateli plynu za nízké ceny – tedy především s Ruskou federací a zrušit sankce, které dodávky ruského plynu znemožňují. Plyn musí být ekonomicky i fyzicky dostupný, nikoliv politicky korektní.

Česká republika potřebuje vlastnit zásobníky plynu s českými plynovými rezervami. Nemůžeme se spoléhat na pronájem zásobníků pro náš vlastní plyn. V případě hospodářské krize či války tak můžeme ztratit k našemu plynu přístup. 

Image

Elektřina 

Česká republika potřebuje změnit systém rozdělování a plateb za elektřinu tak, abychom dodávali elektřinu přímo do našich domovů a firem za levné ceny bez překupníků na burze. Elektřinu musí dodávat naše české (nikoliv zahraniční) firmy. Přebytky vyrobené elektřiny můžeme prodávat na burze. Tendry na dostavbu jaderných elektráren musí vyhrávat ty nejlepší firmy, nikoliv firmy z politicky spřátelených (se současnou vládou) zemí. Výroba i distribuce elektřiny musí být v českých rukou s možností regulace státem.

Image

Potraviny 

Česká republika potřebuje znovuvybudovat samostatné, na dotacích z EU nezávislé, mnohodruhové zemědělství bez geneticky modifikovaných potravin tak, aby Česká republika byla potravinově nezávislá a dokázala zajistit jídlo pro všechny občany země.

Česká republika má svůj tradiční jídelníček a skvělé tradiční recepty, které by neměly být nahrazovány nezdravými korporátními potravinovými náhražkami.
Image

Zdraví 

Zdraví občanů České republiky je prioritou. Prevence a léčení musí přejít z rukou politiků zpět do rukou lékařů. Lékaři musí namísto telefonních konzultací opět začít ordinovat. Lékařská péče se musí z plošné či celoplošné změnit na osobní – individuální, protože každý pacient potřebuje jiný přístup a mnohdy také jinou léčbu. Integrita lidského těla musí být zachována, stejně tak jako dobrovolnost očkování, prevence a léčby.

Image

Vojenská neutralita

Česká republiky by měla usilovat o dosažení vojenské neutrality, nezapojování se do války. Pokud vypukne válka mezi Západem a Východem, Česká republika se nesmí stát místem bojiště.

Čeští občané nesmí být posíláni do války. Na území České republiky nesmí vzniknout americké, NATO, či jiné zahraniční vojenské základny. Česká republika nesmí nakoupit jaderné zbraně, ani nosiče jaderných zbraní, ani je jiným způsobem získat k použití či na své území.
Image

Politická samostatnost v rozhodování

Česká republika se potřebuje osvobodit od přímé politické poddanosti vůči EU, WHO, OSN. Především ze strany EU přichází nařízení, která česká vláda musí dle současného právního stavu respektovat. A to nejen v oblasti politických rozhodování, ale i v oblasti daní a plateb do společných fondů. Česká republika musí znovu získat vládu nad svou zemí. Česká republika musí získat politickou nezávislost a samostatnost.

Image

Nezávislý obchod a průmysl 

Je třeba osvobodit český průmysl od závislosti na zahraničních společnostech. Česká republika ještě před čtvrtstoletím vlastnila veškerý svůj obchod a průmysl. Dnes jsme závislí na tom, co nám zahraniční společnosti dodají či nedodají. V případě hospodářské krize nám hrozí nedostatek základních potřeb včetně jídla, oblečení, léků, drogerie i techniky. Je třeba ukončit zvýhodňování zahraničních firem a je nutné podporovat české družstva, malé a střední podnikání s českým vlastnictvím. Je nutné začít dělat daňovou a dotační politiku takovou, aby zisky z výroby a prodejů uskutečněných na našem území také na území České republiky zůstaly.

Image

Konec potlačování identity

Česká republika musí změnit "status dočasné ochrany“ pro uprchlíky z Ukrajiny na klasický "status válečného uprchlíka". Status dočasné ochrany dává Ukrajincům práva na trvalý pobyt a následné občanství ČR a právo na slučování rodiny, tedy právo na přijetí celé rodiny do České republiky. Pro zachování České republiky je žádoucí neplánovat žádné další přesuny uprchlíků "natrvalo" z jiných zemí. Označování státních budov musí probíhat v souladu s pravidly pro zachování identity České republiky. 

Image

Svoboda projevu 

Česká republika je zemí se zaručenou svobodou projevu k níž patří jako jeden z hlavních pilířů svoboda slova. Svoboda projevu je v České republice potírána a svoboda slova je zde cenzurována. Svoboda projevu musí být obnovena a to jak ze strany veřejné správy, tak ze strany zahraničních společností – sociálních médií, přes která se dnes odehrává většina komunikace.

Image

Národní měna 

Národní měna Česká republika si musí uchovat národní fiat měnu a v budoucnu ji krýt zlatem. Česká republika nesmí přistoupit na globální plány o zavedení elektronické bezhotovostní měny CBDS (digitální EURo), nesmí se připojit k eurozóně. Česká národní banka musí být samostatná, nezávislá a podléhat pouze českým zákonům. Vlastnictví České národní banky musí být výlučně v českých rukách.

Fyzické vlastnictví peněz a možnost libovolné směny výrobků a služeb občanů mezi seboumusí být zakotvenou v Ústavě ČR.

Podpořte společné aktivity naší Rodiny finančně

Žádný příspěvek není malý, když ho člověk dá s dobrou motivací. I sto korun může být částkou, kterou jste se zapojil do aktivit Rodiny Česká republika na 1. místě! a začali uskutečňovat Plán na přeměnu zkorumpované republiky na samostatnou, nezávislou, prosperující zemi, kde skutečně vládnou lidé. 

Použijte prosím transparentní účet. Pokud chcete zůstat anonymní, můžete použít i účet netransparentní. Do poznámky prosím napište Česká republika na 1. místě! Děkujeme za každý příspěvek.
Transparentní 4837500013/0800
IBAN CZ44 0800 0000 0048 3750 0013
transparentní účet
Netransparentní 2302460343/2010
IBAN CZ45 2010 0000 0023 0246 0343
Image
Image